ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුවඳ

සුවඳ

සුනේත්‍රා අලුත්දුන්නෙ - මාතලේ
2024-May

මොහොතකට පෙර
හිටි හැටියේම
විඳ පුරුදු සුවඳක්
දැනෙයි මට
කොහේ සිට කොහොම
කුමට පැමිණියේ ද
පර වූ රෝස මල්
සුවඳ මුසු
ඒ සුවඳ…

ස්පර්ශ කිරීමට හෝ
ග්‍රහණය කරගැනීමට
නොහැකි ය
සුවඳක් නිසා එය
එහෙත් හුරු පුරුදු
සුවඳක් ය එය මට

කොහේ ,කවදා කොතැන
දැනුණේ ද එය මට
මතකය හාරා පෙරළා
සොයන්නෙමි මම
යළි යළිත් වෙළී මනසින්
ඒ සුවඳේම
මේ මොහොතේ
නොදැනෙන මුත් එය

අහෝ!…සිහිවිය එය මට

සැලෙන හදින්
රහසින්
සියක් වාරයකටත්
වැඩියෙන්
සිඹ බැලූ
ප්‍රථම ප්‍රේමයේ
ප්‍රථම හසුනේ
සුවඳ ය එය……