ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුවඳ දිගේ

සුවඳ දිගේ

බුද්ධදාස ගලප්පත්ති
2023-March

නුහුරු සුවඳක් රැගෙන
ගොඩ වදියි ඔහු නිවසට
‘අමුතු සුවඳක් ඔයා ළඟ අද ‘
‘ජීවන සුවඳ ‘
සිනාසෙමින් ඔහු කියයි
‘නෑ ඇත්තමයි
බලන්න දූ තාත්ති ළඟ සුවඳ’
‘ඔව් හරී සුවඳයි තාත්තී ‘

තුරුලුව ගෙල සිපගෙන සිටින
සිඟිති දියණියගේ කිරි සුවඳ
රිදවයි ඔහු හදවත

එසැණින් දිව යයි සිත
සැදෑ කල ඔහු වතට වත
රැඳුණු සුවඳට
කිරි සුවඳ හා මුසුව
මතක සුවඳ අතර
අතරමං වේ ඔහු සිත

(ඒ අසිරිමත් නොනගතය කාව්‍ය සංග්‍රහයෙනි )