ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුරතලී, ♥️

සුරතලී, ♥️

චමින්ද ලියනගේ - බලංගොඩ
2024-June

සුර ගඟින් මිහි මතට ඇදෙමින්
මග තොටෙි දිය වැලෙහි එතෙමින්
සසල නිසසල දෙමග බැඳෙමින්
ගලා බසිනා නිදැල්ලේ,

තෙරක් දකිනා අදිටනින් තිර
අබිමුවට එන කටු කොහොල් හැර
දෑල වන පස වඩා සිරිසර
සිරිය සදනා ඇසිල්ලේ,

සුදු සේල යා කොට හමන පවනට
රඟන රඟ පැහැබරයි දෙනෙතට
ආයෙ එන්නම් නුඹ බලන්නට
හල්පෙ පාරෙන් බදුල්ලේ,

සුනිල දියවර ගෙන කරින්
නොගෙන පඬු පැහැ පැහැසරින්
ගලනු මැනවී පෙලහරින්
සොඳුරු සුරතලි ඇලි ළියේ,