ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුමුදුය සුකුමල​

සුමුදුය සුකුමල​

නීතීඥ කල්‍යාණප්‍රිය ජයසුරිය - කොළඹ
2022-October

සුමුදුය සුකොමළ පහස අදද මට
හමුවූ මුල් දිනයෙම වාගේ
හිනහව පිරි මුව කමළෙහි සෙනෙහස ඉතිරෙනවා ගලමින් දෝරේ

කාලය ගතවුණි විඩාබරයි අප දෙදෙනාගෙම සුපහන් ජීවේ
එනමුදු ලෙන්ගතු කමේ මහිම ඔබ
මා නිතරම රහසින් කීවේ

කාගේ කවුරුද කොහිසිට ආවෙද ඔබ මා හඳුනා ගන්න ඇතී
ඉඟියෙන් මෙන් ඒ හැඟුමන් පැතුමන්
මතු අත් භවයෙත් පතමු අපී