ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි

අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා
2022-June

පබද පසිඳු කිවිඳුද යුදෙහි සෙබළු ද
පැහැද සුරති කෙළිනා වර වරඟන ද
කිවද තො තා යන බස් පෙරදැරි සුහද
වරද නොව අසත් නිරිදෝ වැඩම් නොඳ

කාව්‍ය කරණයෙහි ප්‍රසිද්ධ කවීන් ද, සටනෙහි දී
යුධ භටයන් ද, සතුටට පත් ව රති ක්‍රීඩාවෙහි යෙදෙන
විනෝදකාමී ස්ත්‍රීන් ද ආදරය මුල් කරගෙන තෝ , තා
යන බස් කීවත් රජවරු විරුද්ධ නොවී සතුටින් අසති.