ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි – අප්‍රේල්

සුභාෂිතයේ සිත්ගත් කවි – අප්‍රේල්

අලගියවන්න මුකවෙටි තුමා
2021-April

පරසිඳු පබු දනන් සෙව් පමණින් මහරූ
බෙලෙනිඳු මඳ වුවත් නොකරති රුපුන් සරූ
බරනිඳු ගෙල වෙසෙන නා රද වෙමින් ගරූ
ගුරුළිඳු අතින් ඇසි කිම යහළු තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ ප්‍රභූ ජනයා ඇසුරු කල තරමින් දුබලයෝ
තම සතුරන් ගණන් නොගනිති. ඒ කෙසේද යත්
ඊශ්වරයාගේ බෙල්ලෙහි සිටින නාග රාජයා තම
සතුරු ගුරුලා වෙතින් දුක සැප කෙසේදැයි ඇසූ
අයුරිනි.

සටහන: තනිව සිටිය දී නයා ගුරුලාට අසුවුනහොත් කෑල්ලක්වත් ඉතුරු වන්නේ නැත. සුභාෂිතය ලියූ සීතාවක යුගයේත් අදත් වැඩි වෙනසක් නැත.