ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුනිලුනි !

සුනිලුනි !

නිමල් අබේසිංහ - කඳාන
2022-October

දළදා මැදුර අභියස උඩවත්ත කැලේ
තුරු වැල් සර සරින් සුළඟක් නැතිව සැලේ
මුකුළිතවෙලා නෙක තඹුරුද නුවර ජලේ
කොළ මල් වලින් නිරතුරුවම කඳුළු සැලේ

නිසලව බලා හිඳිනා බහිරව කන්ද
හොර රහසින්ම ඔබ අරගත්තේ මන්ද
මෙතුවක් කලක් අප හා සෙනෙහස බැන්ද
අහිමි කරන්නට වූ කාරණ මන්ද

මන්දහාස නැඟුණේ හද ගැඹුරින්මයි
නින්දා අපහාස දෙස බැලුවේ නැත්මයි
බැන්ද සෙනෙහසට සකි සඳ මිතුරෙක්මයි
කැන්ද ගත්ත අය අපගේ හතුරෙක්මයි

මන්දාරම් අහස බැලුවේ හඬන්නයි
මාවැලි ගඟට ඒ වැහි බිඳු පිරෙන්නයි
දෙගොඩ තළාගෙන ජල කඳ ගලන්නයි
එගොඩ වෙන්නෙ කෙළෙසද සිත දුකින්මයි

පැහැසර සිනා මල් සිහිවෙනවා නිබඳ
ඒ සර ගැන ලියන්නට නොහැකිය පබැඳ
මේ භව මෙන්ම මතු භව වලදිත් ළබැඳ
දුන් සෙනෙහසම පුදකරනෙද නුඹ සබඳ