ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුනිලුනි

සුනිලුනි

මාවැලි කුමාරී කුලතුංග - මහනුවර
2023-July

ලියන්නට කවි පෙලක්
හිතට ගෙන දහිරියක්
වරින් වර තැතනුවත්
සැලී යයි අත බිඳක්

සුළු වුවද වදනක්
පිරිමැදිය හැක සිතක්
ගී ලොවේ මහ රජෙක්
ඔබ මෙරකි මම තිතක්

දනිමි ඔබ ගීතවත්
සොඳුරු සිත් ඇති බවත්
හිස සුදට බැබලුනත්
නොවේ අකලට එයත්

පදවැලින් සරු සාර
රස පිරුණු හෙළ ආර
සිරි ලකට දී බාර
ඔබයි පෙන්නුවෙ පාර

වරක් ඇසුවොත් හිතට
කාවදියි පද තිතට
මහ ඇදුරු වුව රටට
මිණකි අගනා සුමට

අගය කළයුතු කෙනෙක්
පිදිය යුතුමය නොවක්
මගෙ ආයුෂත් රැගෙන
දිනේවා දිඟු කලක්

දැක නැතත් හැබැහින්
සිත සමවැදුනි නිතැතින්
සුනිලුනි ඔබ තුටින්
කලා ලොව සැරිසරණු නිදුකින්