ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුදු පාට බර්ච් ගස

සුදු පාට බර්ච් ගස

සංජය ප්‍රියදර්ශන
2022-February

කවුළු ඇසට පහළින්
සුදු පැහැති බර්ච් ගස
ඉසිඹුලයි හිම පෙරවගෙන
රිදී පැහැ බබුළුවාගෙන

ගැබ්බර අතු රිකිලි
වසයි සුදු හිම පියල්ලකින්
පිපී හිනැහෙන තුඩු දිගැටි
දිලෙයි සුදු පැහැ නංවමින්

සිටියි බර්ච් ගස දේහධාරී
මහා නිදිබර නිහැඩියාවක
දිලෙයි හැම තැන හිම කැටිති
රිදී පැහැ මෘදු ගින්නක් ලෙසින

අලස අරුණළු නැගෙන සද
දැවටි දැවටී එතෙයි සියොළඟ
හිදියි අතුපෙළ බුම්මාගෙන
රිදී පැහැ වර්ණයක් තවරගෙන

රුසියානු ජාතික කවියෙකු වූ සර්ගෙයි යෙස්නින්
කවියාගේ “Белая береза” නම් කවියේ පරිවර්තනයකි.
රුසියානු බසින් පරිවර්තනය