ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිවදීපන්

සිවදීපන්

ලක්ශාන්ත අතුකෝරල - මැන්චෙස්ටර් - එංගලන්තය
2021-July

සිවදීපන් උඹෙ සීතල අත දීපන්
කරෙයි නගරයේ තල් පත් දෙවැට මතින්
මං එන විට මට අමුතු අසිංහල
මධු ගී සරයෙන් – අමු හසරැල්ලෙන්
ආයෙත් වෙඩි තියපන්!

පුස්තකාලයෙන් කීරමලෙයි පොකුණෙන්
තවමත් ඇහෙනා මිමිණුම් රාවෙන්
මා ගලවාගෙන චැලියෙන් එක්ක ගිහින්
තල් රා පෙම් ශ්‍රාවය මට බොන්න දියන්

බුදුවරු සහ දෙවියන් වැඩ වසනා
අල්තාරය යට පිච්ච පලස එලපන්
භූමිය බස නොතකන මනු සුවඳින්
මගේ ආත්මය වසඟෙට අරගෙන
කටරොළු පැහැ ඇති හිම කිරමක
ඔය සිනහව දිය කරපන්!

යාපනයේ කඩ මණ්ඩිය අයිනෙන්
ආදරයේ මිදි පැසක් අරන් දී
කසුරීනාවේ නිල් රැල්ලක් මෙන්
ආපහු සැරයක් වැළඳ ගනින්!


****சிவதீபன்*** – Lakshantha Athukorale – Manchester – United Kingdom

உன் குளிர்மையான கையை எனக்குத் தா சிவதீபன்!
காரைநகரின் பனையோலைப் பாதையில் நான் வரும்போது,
வெறியூட்டும் தெரியாப் பாடல்களோடும் பச்சைப் புன்னகைகளோடும்,
மீண்டும் என்னைச் சுட்டுவிடு!

கீரிமலைக்கேணியிலும் நூலகத்திலும் கேட்கும் முணுமுணுப்பிலிருந்து என்னைக் காத்து சாலி சைக்கிளில் காவு.
அன்பின் சாறாகிய பனங்கள்ளை எனக்காக வாங்கு.

கடவுள்களும் புத்தர்களும் வாழும் மேடையின்கீழ் மல்லிகைப் படுக்கையை அமை.
நிலத்தையோ மொழியையோ கண்டு கொள்ளாத மனிதம் மணக்கும் என் உயிரை ஏற்றுக்கொள்.
சங்குப்பூ நிறக் குளிர்களியில் உன் சிரிப்பைக் கரை.

ஒரு கோணி அன்புத் திராட்சையை யாழ்ப்பாணச் சந்தையருகே தா,
மீண்டும் என்னைத் தழுவு!
கசூரினாவின் நீல நீரலையைப் போல!

Translated into Tamil by : Balakrishnan Sivatheepan


*Sivadeepan* – Lakshantha Athukorale – Manchester – United Kingdom

Give me your cold hand Sivadeepn!
When I come
on the path of Palmira leaves in Kareyi Town,
with that tipsy unknown Songs and raw smiles,
shoot me again!

From the murmurring heard
at the library and in the Keeramalei pond
Salvage me and carry by the Chally bike
And buy for me the Palmira toddy,
the juice of love.

Set the carpet of jusmine under the stage where the Gods and Buddhas live.
Taking my soul
mesmerizing by the human scent
which doesn’t care the land or the language
Just mingle your smile in an ice cream coloured Katarolu flower

Besides the market of Jaffna
giving me a sack of love grapes,
Hold me again!
Like a bluish torrent of Kashurina!