ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිලිලාර සැණකෙළිය

සිලිලාර සැණකෙළිය

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2021-April

සිනිදු නිල් පට සේල වයිරමින් හැඩ කෙරූ
පලින් පල ඔප වැටේ රුවන් කැට මවන රූ
වැටෙන දඹ රත්තරන් පහස මැද රඟන රූ
සුරන්ලිය ලවන් යුග දිගන්තය මත් කෙරූ

සරාගී බැලුම් දී රජුන් වෙත නෙත් හෙලා
එලා ගත් සළුව වෙත රැස් දහර ගොනුකළා
අනන්දය පා සොදුරු වසන්තය ලංකළා
අවාරේ හමා යන මද පවන මත්කළා

ගිනි පුලිඟු සීතලෙන් ගුලි වෙන්න හදනවා
කෝඩු හිත උණුහුමින් කිටි කිටිව ගැහෙනවා
හාත් පස නිහඩ බව පාවාඩ එලනවා
සංසාර හුරු පුරුදු කතාවක් ලියනවා

පලිඟු ලෝහිත පලසෙ හිත් දෙකක් තුරුල්ලේ
නුවන් කුංකුම කැලුම් රන් ගුවනෙ ඇතිල්ලේ
සතරැසක් එකැස් වන මේ සොදුරු සැදැල්ලේ
ඇසෙයි මංගල ස්ලෝක මදුරාව නිදැල්ලේ

සිදු හසන් ඔවිල්ලේ තුන් සිතම ඔකඳ වී
කෝල බැල්මේ පහස තුසිතයක් මවාවී
මන්දාරමේ පවන් ගිනි සිසිල නිවාවී
සීරුවට හිමි හිමින් අඳුර ලොව ගිලීවී