ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිරකරුවෝ

සිරකරුවෝ

සුනිල් පෙරේරා - ලන්ඩනය
2021-September

‘සිරකරුවෝ මිනිස්සුන්ය’ කියා ලා
තියෙනවාලු හිරගෙදරක ලියා ලා
‘මිනිසුන්ගේ සිරකරුවෝ’ කියා ලා
අප ගැන නැහැ කවුරුන්වත් හිතා ලා

චෝදනා නැතුව අප හිර කරන් මෙ හේ
තියාගෙන ඉඳී අවුරුදු ගණන් ඔ හේ
අප බලන්න නාවත් අපෙ එවුන් රැ හේ
මිනිස්සුන්ගෙ අඩුවක් නැත කිසිම දො හේ

මුදල් ගෙවා එන උන්ගේ සතුට සදා
කැමති නැතත් ඉන්නට වෙනවා නො නිදා
කෑම බීමවල අඩුවක් වුනත් මෙදා
වැඩ වර්ජන කරන්න බැහැ සමිති හදා

හිටියේ අපිත් සතුටින් එකටයි කැල යේ
ගස්වැල් බෙන ගුහා අහසේ හා ජල යේ
මෙහේ අපට ඉන්නට කූඩුවක් ති යේ
සිර කෙරුවාට මිනිසුන් ඇත අපට බ යේ

තිබුනට හොඳම කල්කිරියාවක් අපගෙ ත්
නිදහස කියන්නේ විහිලුවකිය වැදග ත්
ජනපති තෑගි ලෙස සමහරු නැව් නැග්ග ත්
මේ වගෙ තැනකමලු අන්තිම හුස්ම ගියෙ ත්

මිනිස්සුන්ගෙ ලඟ ඉඳලා උන්ගෙ ග ඳ
කැලයට ගියත් කිසිදා මග ඇරේවි ද
අපේ උන්ට අපව මතක තියේවි ද
මරණය සැපකි මෙතනම කූඩුවේ ඉ ඳ

08/08/2021