ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සියාතු මාමා

සියාතු මාමා

දේවක පහලවත්ත - බදුල්ල
2021-January

ඕම් ඪහ
හුං
නාලාගිරි
හෙයි ඕං
තෙථ්තෙ ස්වාහ්ං….

කන් කොටා
තනි දලා
නියපොත්තා

ආගිරි ගසා
දනබිම ගැස්සූ
සියාතු මාමා

අද
දවල්
පැදුරෙම
මළා
ලේ වමනේ දමාගෙන
මාපිල් පැටියෙක්
සුලඟිල්ල
කාලා
නිවන් සුව ලැබේවා!

28-12-2020