ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සියක්වස් සප්ත ස්වර ගෙනෙනු මැන ….

සියක්වස් සප්ත ස්වර ගෙනෙනු මැන ….

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2023-July

ලක’ඟන තොටිල්ලේ හැම සුව පහස දරා
ණය නැති පුතෙකු ලෙස විස්කම්වලින් පුරා
කරදිය වළල්ලේ එපිට ද මෙපිට සරා
නාමය රනින් ලියනට තව හේතු මනා

පාසල් මතක අතරින් මැවු පද මාලා
අවිහිංසකව එක් තැන් කල හෙළ බාසා
දොළොස් මහෙන් කල එලි පෑ කවි චායා
වසන්තයක සුන්දර සලකුණු පෑවා

පියවර පියවරින් අරමුණු වෙතට යමින්
සිත රැඳි සිහින මල් මාවත සැරි සරමින්
අනුපම මෙහෙය සිනමාවට පුද කරමින්
බයිලාවටත් සම්මානය අරන් දෙමින්

සරසවි ජීවිතය ගීතෙක අමුනාලා
රස බස මනු සිතේ අදරින් රන්දාලා
එඩිතර ගේය පද අරුමය විදහාලා
රන් මල් දමින් ලක් මවු නිති සරසාලා

සුනිල ගං දිය පුරා රස මතක කැලැත්තූ
රසික හදවත් අරා සැනසුම ම ඉපැද්දූ
මලවි බස් වහරකින් තුරුණු සිත් හිනැස්සූ
සියක් වස් සප්ත ස්වර ගෙනෙනු මහැදුරු මහත්වූ