ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිනමා සිත්තමක්……..

සිනමා සිත්තමක්……..

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ - මිසිසාගා - කැනඩාව
2024-April

කාලය ගෙවී අඩ සියවස ලබන විට

මිතුරන් පිරිවරන්නට වැට කඩොලුත් එමට

ගිම්හානයට පරිසරයම වෙනස් කොට

පරිසරයම සුබ පැතුමක් ගෙනේ අපට

ඇවිදන් ගිහින් ජීවිතයේ නෙක යුගය

නෙක ගව් ගෙවා එතෙරක ඇරබුණු දිවිය

දරුවන් වඩා දුක සිරකල ඒ සමය

සිනමා සිත්තමක් සේ දිස්වෙයි නැත සැකය

ආ ගිය තැන් සේම කල කී හැම දේම

කාලය එක්ක ව වෙනසක් හැමදාම

පෝරුවේ බැදුණු අතැගිලි තිබෙනා සේම

සක්මන් ගමන් ඉදිරියේදී වෙයි කෝම