ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිදුහතුන ගිය මග යමින..

සිදුහතුන ගිය මග යමින..

වෛද්‍ය මංජුලා පියුමාලි ද සොයිසා
2023-May

මින් පෙරද ස්නේහයේ
තරම් මම දැන දැනත්
ජූජකට ඔයා දන්
දුන්නා
සන් කළත් නොඑන්නට
තවත් මයෙ පසු පසින්
මෙදත් නුඹ මා එක්ක
උන්නා

නන් රිදුම් මන් දරා
රාහුලත් ළං කරන්
පින්බරම සුපිපි වත
පෙන්නා
නින්දෙනුත් හිනහෙනා
ඔයා ගැන හිත බරින්
ගිහිගෙයින් මෙමා
නික්මෙන්නා..

සුන් කළෙම් පොරොන්දුව
පෝරු මස්තකේ දුන්
“විඳුම විඳවුම එකට
දෙන්නා”
දන්නවා එන්න බෑ
මවු සෙනේ ළයෙන් හැර
නිවෙන්නට කෙළෙස් කර
පින්නා

කන්තකත් චන්නවත්
පසු ගමන් නොආවට
අනෝමා ගං තෙරින්
පැන්නා
සන්තකේ තිබ්බ
වටිනාම දේ හැරුම ගැන
හිතුව දවසෙදිම මම
දින්නා