ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිත

සිත

වෛද්‍ය මනෝරි ගමගේ
2021-October

නොසැලී තියෙන තුරු මතුපිට මල් විලක
හිනැහී ඉඳියි හැම නෙත් පිනවන ලෙසක
කැළැඹී ගියොත් ජල කඳ නොසිතුව දිනෙක
විසිරී දසත පාවෙයි මල් පෙති දුරක

කාලය විසින් කැළැඹුම සමනය කළ ද
පාවෙන රේණු යළි කෙළෙසක හා වෙත් ද
ආලය කෙතෙක් වූවත් යළි පැතිරුවද
වේවි ද එකතු වීමක් කල්පය ගිය ද

නැවතත් විඳිමි මල් විල දියඹට ඇරුණ
සුවඳත් දිදී හිනැහෙයි පෙර වූ ලෙසින
දුන්නොත් දිනෙක වරයක් දෙවියෙකු පැමිණ
පවුරක් යදිමි කැළැඹිලි යළි නොම දැනෙන