ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිත් තුනක්

සිත් තුනක්

රාජ්‍ය කලාභුශන, කිවිපති සාසනකීර්ති-දේශාභිමානී ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2023-February

දිනිඳා සිතිජයේ සැගව යන සඳ
සැදෑ අඳුරට ඉඩදෙමින්
තුරුළු වී හුරතල් වෙවී සිටි
සුවඳ විඳ විඳ හදවතින්
ශේෂ කර ඒ මතක සේයා
ගිහින් නොවැ දීගෙක වෙනින්
මගේ නොවුනට කමක් නෑ නුඹ
අදින් පසු ආයෙත් ඉතින්

සඳේ අයිතිය අහසටයි නිති
එළිය මිහිලිය ගතේ එතුනත්
විලේ දිය ඒ විලට හිමිමුත්
දියට හිමි නැත නෙළුම් පිපුණත්
ගඟේ දිය ගඟටමය අයිතිය
දෙවුරු සිඹ සිඹ නිතොර ගැලුවත්
ඔබේ අයිතිය ඔබටමයි නිති
කවුරු අයිතිය පතා සිටියත්

නටුව අග මල් කෙසේ පිපුනත්
ගසට ඒ මල් හිමි නැතේ
ගසේ වැල එති එතී සිටියත්
වැලට නැත අයිතිය ගසේ
පොළෝ ගැබ නිල් මැණික් සැදුනත්
මැණික් මිල පොළොවට නැතේ
සිතක් සිත ළඟ නතර වූවත්
සිතට යා හැක හිතු මතේ

සිංහ වෙස් ගෙන දැඟලුවත් නරි
හූ හඬින් අසරණ වෙතේ
සුසර වෙන තරමටම තත් සර
නාද වීනාවෙහි නැතේ
කතර කොතැනක රහිත මුත් දිය
සිසිල වෙද සරතැස මුවේ
ළඳුනි නුඹ කා ළඟට ගියෙමුත්
චපල ගති මතුවෙනු ඇතේ

කූඩු තැනුවත් පියාඹා ගොස්
ඈත දුර නෙක දෑ ගෙනත්
කූඩු වෙති අන් විහඟ රැජිණියො
කලට බිජු දැමුමට අවුත්
හඳුන ගත්පසු වරද නිවරද
කරන්නට නොහැකිව තවත්
වැරදි කළ අය විදිති දඩුවම්
සොබා දහමෙහි බල මහත්
===================-====
කලාභූෂන කිවිපති
ඩබ්ලිව් කේ සරත් විමලසිරි
(අ.ත.ක ස හිටපු සම ලේකම්)
========-===============