ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිංහරජුනි නැගිට එන්න ..

සිංහරජුනි නැගිට එන්න ..

ප්‍රීති රන්දෙණිය
2022-September

සියලු රෝග බංග කරන්
අතීතයේ සුවඳ අරන්
අලුත් යමක් කියාදෙන්න
කලු කුමරෝ හිනාවෙන්න

පබා වතිය වැලපෙන්නේ
දූ දරුවන් නොනිදන්නේ
සත්තයි මේ සෙත් යැදුමෙන්
කුස රජ ජය පැන් බොන්නේ

බවදුක ගැන කියල දෙන්න
ගඟ තව දිගදැයි සොයන්න
පුස්තකාලෙ දොර ඇරගෙන
ලක් අම්මට කියල දෙන්න

ජේසුනි අපේ දුක අහන්න
දෙයියෝ බුදුන් පිහිට වෙන්න
ඇතෙක් ට බය නෑ කියන්න
සිංහරජුනි නැගිට එන්න ..

5.8.2022