ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිංහගිරි වරුණාව

සිංහගිරි වරුණාව

හර්ෂ ප්‍රසාද් විද්‍යාතිලක - රත්නපුර
2022-October

සිරිසර මවන දසතම බල රස මැව්ව
විසිතුර නයන තුල නෙක නෙක කව ලිව්ව
සිහිකර නිවන සරතැස දුර නැත ගවුව
මිහි බර දරන හෙලබිම සිහගිරි පව්ව

හිමිකර ලවන තුල සිරියට මන බන්දා
විසිකර සිහින ලද නිලුපුල් රුව වින්දා
සිහිකර වරුණ ලඳකගෙ රුව ගුණ රන්දා
වැහිබර පවන සමවන සිතුවම ඇන්දා

දිස්වන දුරුතු හද සීගිරි කුලට පැන
වස්සන සුසුදු මද සිසිලැති කිරණ දෙන
ගස්සන පහුරු මත කැටපත අකුරු ගෙන
ලස්සන කුරුටු ගී කාගෙද කියනු මැන

හිරු දෙවි නැගෙන විට වටකොට ගිරිදේවී
විරු සවි රැගෙන එන වද උණුසුම යාවී
මරු දිවි පතන විට සැඟවුව සිරියාවී
ගරු කවි සවන තුල රැව් පිලිරැව් දේවී

මින්දද විදින හී එක පිට එක වැදිලා
වින්දද සහන ගල් කුළු සයනය අතුලා
පින්කඳ නුවණ නැතුවද ඇගෙ ගැන හිතලා
රන්කඳ කියන දෙවුරුවෙ නිරුවත ඇඳලා

මිතුරන් වදුලු ගිරිමත එකමුතු කරලා
සතුරන් සියලු මඩිනට සැලසුම හදලා
වගුරන් කදුළු කුමටද පිය රජු මරලා
මසුරන් බිඳුලු කස්සප හෙළයට උඹලා