ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල නා හිමි
2021-September

වඳිමින් සවස නල හැසිරෙන දිගතුවල
සොබමන් සුනිල් මිණි නිල් නුබතුරු විපුල
පතසන් අවර ගිරි නැටියෙන් වැටෙන කල
විලිකුන් සුරත් පල වැනිවේ රිවි මඬල

බබලන ඉන්ද්‍රනීල මාණික්‍යයක් මෙන් නිල් පාට වූ, විශාල අහස නමැති
වෘක්ෂයෙහි දිසා නමැති අතුවල හැසිරෙන්නා වූ, සන්ධ්‍යා සුළඟ
වැදීමෙන් බටහිර දිශාව නමැති නටුවෙන් ගිලිහෙන්නට ලං වූ ඉතාම
ඉඳුණු රතුපාට පළතුරක් වැනිය හිරු මඬල .