ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල නා හිමි
2021-July

විදෙන ලෙළෙන නරුබර පුළුලුකුලැ රැඳී
හෙලන නඟන අත නුවනග බැලුම් දිදී
රුවින දිලෙන අබරණ කැලුම ගත යෙදී
සැලෙන පහන සිළු වැනි රඟන ලිය සැදී

වටා විහිදෙමින් ලෙලදෙන්නා වූ නෙරිපොට දැවටූ උකුල ඇති,
උස් කරන, පහතට හෙලන අත දෙස නෙත් කොණින් බලන
ආභරණ වල දිස්නය සිරුරේ ගැටීමෙන් රූපයෙන් බබලන්නා වූ,
පිළිවෙලට අනුව නටන්නා වූ ලලනාවන් සැලෙන පහන් දැල්ල
වැනිය.