ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

සැලළිහිණි සංදේශයේ සිත්ගත් කවි

තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමි
2021-April

කස්තුරි තිලක සැදි නළලත සුමුටාන
පුල් මහනෙල් මල්දම් හිස දවටාන
සලෙළුන් යනෙන නිති කරැ කෙළි කවටාන
රිවි මුදුනත වදු වන මැද සුමුටාන

කදිමට මටසිළුටු වූ නළලෙහි කස්තුරි තිලකයන් තබාගෙන,
පිපුණු මහනෙල් මල් මාලා හිසවටා දවටා ගෙන, කෙළි
කවට කරමින් සල්ලාලයන් යන එන, වනාන්තරයක් මැද්දේ
තිබෙන්නා වූ සුමුටාන ග්‍රාමයට, හිරු මුදුන්වන වේලාවෙහි
සැපත් වන්න.

සටහන; වාසනාවට අද සුමුටානේ (හිඹුටානේ) හිසේ මල් ගසා
ගෙන රස්තියාදු ගසමින් සිටින තරුණයින් දක්නට නැත.