ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැලමුතු නුගිනුරා

සැලමුතු නුගිනුරා

සුනේත්‍රා යූ ආර් වනිගසේකර
2021-January

සකිසඳ මහද ගඳකිලියක් වී නුඹට
සැලමුතු නුගිනුරා සැමකල ඔබෙ නමට
ලංවී තව තවත් පෙම පිරි හදවතට
ඔබ ලඟ සිටී නම් මා ලතවනු කුමට

නැත ලොව සුවය ආදරයක් සේ බැඳුන
මහදේ පිපි කුසුම රසවත ඔබෙ උවන
දිනයක් වේද මතු දවසක නෙතු පියන
එදවස එළඹෙනාතුරු නිවනුයෙ මහද

දුක සැප යස අයස යන අටලෝ දහම
ඔබටත් මටත් කාටත් එකසේ පොදුය
එලැඹෙන විට දුකක් එය මැදහත් සිතින
ඉවසා සිටීමට මතු ඔබ දත යුතුය

රන්වන් පුලුුල් උර විනිවිද මට පෙනෙන
ඔබෙ දුක පිරුණු හදවත සිපගම් බැතින
ඒ දුක් කෙරෙන් ඔබ මිඳුමට නිති පතන
දුටුවෙද මහද පතුලේ ලියැවුනු පැතුම

ගං හෝ ඇල දොලත් මුහුදට ගලා යන
සුන්දර වන මලක් නෙත් සිත් පිනා යන
මින්දද පැමිණ ඇත අඹමල් නෙලා ගෙන
පුන්සඳ නැගෙන් හදෙ ගනදුර පලා ගෙන

දුක සැප මගේ වටහාගත් මිතුරාන
තනි නොතනියට ලඟ රැක උන් සොයුරාන
මී අඹ සදිසි රසබස් දුන් මිතුරාන
පද වැල ඔබය මම තනුවයි කිවිඳාන