ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැබෑ පන්සල

සැබෑ පන්සල

මධුෂානි ඩයස්
2023-August

හාත්පස සෙවණ දෙන
බෝ රුකේ ලදලු පත්
සිව් මහා සුළ‍ඟින් නොවිසිරෙයි
යන්තමට සැලී නොසැලී
සැණින් නිසොල්මන් වෙයි

මනාව ඇමදූ මලුවෙහි
වියළි කොළ රොඩු නොරැඳෙයි
යනෙන්නන් පා සටහන්
වැලි මත ඇඳී නොඇඳී
මොහොතින් මැකී යයි

ඇතුල් ගැබ බුදු ගෙයි
සමිඳු සමවත් සුවෙන් පසුවෙයි
වීතරාගී මුවින් වෑහෙන
මෙත් කරුණා සිහිලෙන්
කුටිය පිරී ඉතිරෙයි

ශාන්ත සඳුන් සුවඳ පැතිරෙයි
මලසුනෙහි මල්, පිපි පිපී පර වෙයි
පහන් වැටෙහි එළියෙන්
හාත්පස ඒකාලෝක වෙයි
යතරුත් මනාකොට දිස්වෙයි…