ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සැප වැඩි කර ගනිමු

සැප වැඩි කර ගනිමු

රාජකීය පණ්ඩිත පනාමුරේ තපස්සී හිමි - ලන්ඩනය
2024-April

ලොවේ සිටිනා සියලු මිනිසුන් වයස ගෙවිලා මරුට ලන්වේ
මහා සයුරද පොළෝ තලයද සඳුද හිරු හා දිනෙක සුන්වේ
එකට සිටිනා සැවොම මේ ලොව එකිනෙකා හැර දමා වෙන්වේ
හඳුනගෙන මේ සැබෑ ලෝ
තතු වැඩ කළොත් අප සැපට ලන්වේ

ගෙවාගෙන ආ ජීවිතේ අපි දශක හතරක් පහක් තිස්සේ
විඳපු දුක් නම් නොමැත අහවර දිනෙන් දින තව උඩට ඉස්සේ
එම නිසා සිත පිනට යොමුකර ඉතිරි කාලය ගෙවා තොස්සේ
සසර කෙළවර කරමු විගසින් තෙමී සැනසී අමා වැස්සේ

දිනෙන් දින අප පෙළන දුක් ඇත කරන ලද දිගු සසර තිස්සේ
එයින් වැලකී සුවය ගෙන දෙන මඟ හදමු අපි දහම ඔස්සේ
කළොත් සැම දෙය නිවනෙ අරමුණ රඳවගෙන අපි මනස අස්සේ
දුක අවම කර සැපම වැඩිකර සිටිය හැකිවෙයි තුටින සිත්සේ