සසර කතරක අතරමග

කාංචනා පෙරේරා කපුගේ
කාංචනා පෙරේරා කපුගේ
2021-September

සියල්ල අතහැරි ඇසිල්ලකදිත්
සැනින් ආපසු හැරී බැලුවෙමි
නොසැලී හුන් ඔබ මහාමෙර මෙන්
කිමද අද නෙතු දෙරණ රඳවන්….

සැලී නොසැලී වෙලී හුන් අප
එකව ආ ගිය මේ දුර්ඝ දිවි මඟ
කිසිවක් නැත ලොව අහිමි නොවන
නුඹට මාත් මට නුඹවත් ලෙසින් වන…

බැඳී උන්නත් ප්‍රේමයෙන් අප
නිමාවක්නම් කොහිද මෙසසර
තවත් දුර යනු නෑ පලක් හිමිසඳ
අතැර වෙන්වී යමු දෙමංසල…..