ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සසරක නිමාවත් ඒ වාගෙම නේද

සසරක නිමාවත් ඒ වාගෙම නේද

නදී ශානිකා - මහනුවර
2023-November

ලස්සන කඳුරටක මිටියාවතක කොනේ
සුන්දර හැඟුම් මවනමීදුම්මඟ රැඳුනේ
හඟවන නලාහඬ දුම්රිය එන ගමනේ
නිශාකල එමඟ රැඳි පාළුව දැනුනේ

කළුවර කපා විහිදෙන මඳ එලිය රැඳේ
දුම්රිය හෙමි හෙමින් නැවතුමට ඇදේ
නැවතුමෙ නැවතිලා යළි ඉදිරියට ඇදේ
සැමරුම් මතක දුම්රිය සේ පෙරට ඇදේ

නවතින්නට සිතා නැවතුම වෙත ඇදෙන
නොනැවත ඉදිරියට යන්නට මං සදන
සසරක ඇරඹුමක මං සළකුණු කියන
ගමනක හැඩය නොමවෙද දුම්රියනෙන

ඇරඹුම එක්තැනක නැවතුම කොහි වෙයිද
කියනා කොතැන නවතින්නට සිදුවේද
සිතනා විටෙක නවතින්නට බැරිවේද
සසරක නිමාවත් ඒ වාගෙම නේද

ජීවිතය නම් මේ දුම්රිය මාවතය
කොතැනක දුබලවේදැයි නොදනීය
දුබල බව සසර නිසි නැවතුම නොවෙය
යළිඳු සරන උපතක ඇති හිස් ඉඩය

දුම්රිය යන්න මේ මඟ ඇවැසිම වේය
මේමඟ යාම කළහැකි දුම්රියටමය
සසරක ඉමද මේ ගමනට සමවේය
නොරැඳුම හාරැඳුම පැවසුම අනියතය