ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සවර්ණ වර්ණ මැද දිළිසෙන ස්වේත වර්ණ නන්දා

සවර්ණ වර්ණ මැද දිළිසෙන ස්වේත වර්ණ නන්දා

ප්‍රීති රන්දෙණිය
2023-December

ලක් මෑණි ගෙ ගෙල පැළදූ
සුවද මලයි නන්දා
සිරස පැළදී කිරුළෙ දිලෙන
වටිනා මිණ නන්දා

පාරිශුද්ධ ප්‍ර්‍රේම කතා
නිදන් කෙරූ නන්දා
අයුක්තියේ කඩු තුඩු මී
ගී වැපුරූ නන්දා

කුල නිල බල රන් රිදී මුතු
දූරී කෙරූ නන්දා
සවර්ණ වර්ණ මැද දිළිසෙන
ස්වේත වර්ණ නන්දා

ඉපදුන මව් බිම මතු නොව
ලෝකෙම නම රන්දා
කළල් දියෙන් අහසට නැගි
සුදු නෙලුමයි නන්දා

ලක් පොළවට ශාන්ති යයි
සෙත් පිරිතයි නන්දා
තිස්තුන් කෝටියක් දෙවිදු
රකී…..මාලිනි නන්දා .🙏🙏🙏