ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සරාසඳ

සරාසඳ

සන්ධ්‍යා ප්‍රනාන්දු - කටුබැද්ද මොරටුව
2021-July

වලා වඳුලේ සරා සඳ නැගේද
මවා සුදිලේ දිනා තරු පිපේද
හමා සිසිලේ වෙලී සිප සැලේද
ඔබේ තුරුලේ අමා රස තියේද

මල් සිහින මාවතේ ඔබ ආවාට
මල් දුන්න හීසැරේ ගෙන පෑවාට
මල් තුහින පාවෙලා මම නෑවාට
මල් මාල දාවිදෝ මගේ වූ දාට

පෑව හිනා වත හීනෙන් පේනවද
හීන නොදුටු දිනයක් මට තීනවද
කෝල නොවී දෑතම ගෙන පානවද
රෑට සඳේ සඳ කිරණින් නානවද