ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සර්වෝදය නිර්මාතෘ

සර්වෝදය නිර්මාතෘ

රාජ්‍ය කලාභුශන, කිවිපති සාසනකීර්ති-දේශාභිමානී ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2024-May

සර්වෝදය නිර්මාතෘ
ආචාර්ය ඒ.ටී.ආරියරත්න සූරීන්
දැයෙන් සමුගත් වගයි
=====================
ගිරි කුලක් සේ නොසැලි සිතකි
දියවැලක් සේ ළතෙත් .හදෙකී
මිණිවැටක් සේ දිදුල රුවකි
විස්වයක් ආලෝකමත් කල
ව්ද්වතෙක් මිහිකත දිනූ

ගාල්ලේ උණවටුන ග්‍රාමේ
උපන් දක්ෂිණ ලක්බිමේ
මහත් අබිමානයෙන් බලැතිව
ගොඩනැගූ ශක්තියෙන් බලයෙන්
නියමුවෝ සර්වෝදයේ
ජාතියෙන් සමුගත් වගයි

මෙහෙවරට කළ අභීත
ලැබූ බුහුමන් සුනීත
දෙස් ව්දෙස් වල සුජාත
කිහිපයකි පෙර අතීත
දැයේ ඉහළම ඇගැයුම
ශ්‍රී ලංකාභිමානී නාමය
ලොවේ සුපතල උසස්ම
මැග්සෙසී සම්මානය
මහත්මා ගාන්ධී භාරත
මහා සම්මානයත් ලැබුවේ
සිදුකලාවූ මෙහෙවරට මයැ ඔහු

නික්ම ගිය සද දේශයෙන්
නමින් ආරියරත්න ඒ.ටී.
ඇදුරු සද හෙට ශේෂ කරනා
හිඩැස පුරවනු කෙලෙස දෝ අද
සිතාගන්නට වත් නොහේ

24/4/2024