ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සරසවියෙ කදුළු……

සරසවියෙ කදුළු……

කාංචනා කුමුදුනි - කොබවක
2022-April

කිමද ඔය හැටි රිදවන පද වැලක් වෙලා
සිතම තනි කර විදවන ඉකි හඬක් කලා
බිඳෙන කවි හද කොනිති කරමින් සිතක් තලා
වැටෙයි කදුළක් සරසවි නිහඬ වෙලා

පැතුමන් පැතුවත් එක හද වතින් පතා
බොදවෙයි සැනකින් ඝන කළු වරින් ඉතා
මතකය ගුළුකර කවි පද ලෙසින් ගොතා
ඉන්නම් සැමදින ගොළු කර පෙමින් කතා

මතු භවයක වෙළෙමින් හද පැතුම් අරා
කවි සිතුවිලි පුබුදමු නෙතු මුවින් සරා
අද නැතුවත් ප්‍ර්‍රේමය සිත හැඟුම් දරා
හෙට දිනයෙත් නුඹමයි මගෙ සිතම සොරා