ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සරමු සක්වල සිසාරා සුබ නැකත ඇත සපැමිණ

සරමු සක්වල සිසාරා සුබ නැකත ඇත සපැමිණ

කෞශල්‍යා ජයලත්
2022-January

දුරුතු හීතල පෙරවගෙන සීත සමීර
මියුරු ගී පබඳිමිනි විහඟ පිරිවර
හස නඟනයුරු පුහුණුවන කුසුම් පෙරහර
නැවුම් පැතුමන් පිපේ නෙතු මත දොර දොර

මං මුලා තොටියෙකුට පහන් එළි මුණගස්වන
මඟ වැරදි සකුණෙකුට කැදැල්ලට මඟ පෙන්වන
දළඹු දුක නිමකර නේක සමනොළ තටු පළන්ඳන
සුයාමය රැගෙන හෙට උදෑසන ගෙට ගෙවදින

සහස් ගිරි ශිඛර තරණය කරනා සිහින දකිමින
පිය ගැට පෙළ නඟින දන සුබ දසුන නිමවන
ඉසිඹු තැනි සේ ම රුදු බෑවුම් ද හමුවන බව දැන
සරමු සක්වල සිසාරා සුබ නැකත ඇත සපැමිණ