ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සමුදීම

සමුදීම

පියුමි මදුභාෂිණි - මොරටුව
2022-June

සිනාවක් නොමැති තැන් වල වුවත් සැනසීම
මුලාවක් නොවෙන ලෙස ඉනාවන් වැළලීම
රටාවක් ලෙසින් දුක සැප හිතේ ඉපිලීම
බොහෝ රසවත් කරයි ජීවිතේ සමුදීම

ද්වේශය ම මුල් නොකොට ආදරෙන් ඇමතීම
ආදරය සඟවාන ජීවිතය වැනසීම
ආයුෂය කෙටි නොකොට ජීවිතය සැරසීම
බොහෝ සුන්දර කරයි සෙනෙහසක නික්මීම

සියක් හිත තුළ හොවා ඉන් එකක් පැවසීම
බියක් නැතිවම සෙනෙහෙ මරා එහි වැළලීම
නියක් කඩ යුතු දෙයක් පොරවකින් සුන් වීම
සදා කඩ තොලු කරයි හදවතක හිමිවීම