ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සම්බාහන විලාපය

සම්බාහන විලාපය

කනීල් මතුරට
2023-November

වහල් කමට වෙන්දේසියේ අගය තියා
විකුණුවේ ළද ලියන් වැඩවසම් යුගේ
අදවිකිනෙන්නේ දිදුලනඑලි ඔසු ඌල මැද්දේ
එනමුත් සරණක් නොමැත අසරණකම මත්⁣⁣තේ

වෙන්දේසියක් මෙන් ලියන් පෙලට සරවා
තේරිය හැකිද අසරණකම මුවින් වසා
නොහඞන කමට හි⁣නැහෙන ළද ලියන් බලා
ලංසුව තැබුවේ එකියකගේ කම් පහස සොයා

ගත කය මිරිකෙන්නේ මසුරන් සොයනු නියා
ඇදිවත උලා දැමුනද ඔබ සිගිරි ළදුන් නොවේ
තෙරපිය මුවා උනා හිරිමල්විය වතුරේ ගියා
හමනා වරදට පියබාගොස් නොම වැරදිකලා

දෑතට නොමැත වෙන විරියක් රැකුම දිවි
උරුමෙද ඉපදිම ලක්මවගේ ළද ලියක් වී
අලසකමද අසරණකමද පාමූල නලියන්නේ
උරුමේද ලැබුම කරුමේද යහමග නොමවියත

සුදු ඇත් පොවුවෙක් කුසවට උරුම නගේ
ඇයි කෙලසන්නේ කුලුදුලේ සිහින් කොත
දන්නවාද ඔබ මව් කුලේ ඇතිනි බව
ඉඩදියන් මවුකුසට කුලුදුලෙන් රින්ගන්න

මඟ වැරදුනොත් ජිවනමඟ ගෙනියන්න
නගේ නුබනොදනි මරුකට පාමුල ගාව
නැතඉන් ගොඩඑනුම මතු කිසිදාක
දැන් දැන් අවදිවි සිතපම් නොපමාව