ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සමනල සඳෙස – 6

සමනල සඳෙස – 6

ගත් කතු, සංගීතඥ මාලපල්ලේ කුමුදු අමරසිංහ - ලන්ඩනය
2023-November

දතයුතු කරුණු ගොමුව – 4

106. හිතවත සමනලය නුඹ සිත සදා ගෙන
දැරණියගලට දී අයිතිය සදාතන
නැණ ඇස – නුවණ දුන් උගතුන් සදා මැණ
තැනු බිම සොයන්නට යනු මග සදා ගැණ

පලාබත්ගල දනුව

107. පලාබත්ගලේ හැඩ පෙර බලන්නට
පලාබත්ගලේ වැඩ බිම සොයන්නට
පලාබත්ගලේ කඩ ඉම දකින්නට
සලාපන් මලේ තඩ පත් වා රළට

108. සමනල ගිර පතුල ඇති වටපිටා වේ
බත්මුල හැඩය ඇති ගිරයක් වටා වේ
බත්ගල පසු ව “බද්දල” විය රටා වේ
බද්දල “පලා” මුල් බැන්දයි කතා වේ

109. ඉතිහාසයට නෑකම් ඇති මෙ පින් බිමේ
පලාබද්දලින් ඔප වුණු මැණික් හිමේ
දෙස රැස නුවණට ම බස ඔප නැගුණුකමේ
අභිමානයෙන් බද්දල ළග සිරස නැමේ

110. සමනල බලාපන් අත් සතරට ම ගොසින්
බිහි කළ පිරිස්, ඉදි කළ ගොඩනැගිලි රිසින්
බලා දල මැදින් උන් මව් පොළොව උඩින්
නිසල රූ විලස ඉදි දැයි පියවි ඇසින්

111. නැණ ඇස පාදවා කළ දැඩි සත්කාරේ
වන බැස යන්ට ඉඩ දී සිටි හැම වාරේ
පැන – පැන ගැවසි ගත් දෙස මාමක හූරේ
දැන – දැන නොගත්තේ ගත යුතු තැන වීරේ

112. කම්පා නොවනු සමනල නුඹ සරන ඉමේ
දුටුවොත් සිත රිදෙන කළබල වන තරමේ
දුටු දෙය දුටු ලෙසින් කවිකර දෙන වරමේ
නුඹටත් හිමි ය මටමෙන් කරුණා මහිමේ

සමනලයා දුටු පලාබත්ගල

පලාබත්ගලින් විදුමිණ
113. හැඩ ගති බත් මුලක කවුරුත් පිය බදිනා
වැඩ ඇති ගත් පුවත් බිහි වුණි සිත් බදිනා
සැඩ ගති සත් නුවර කදු රට රජ බදිනා
වැඩ නැතිමුත් මෙ “පලබත්ගල” මන බදිනා

114. සමන්ගිරේ පහළින් ඇති සුපින් බිමේ
පලාබත්ගලේ අරණය බැතින් කැවේ
ධම්මකිත්ති – මලියදේව සඟුන් රැසේ
සාහිතයයි – කලාවයි රැකි සුරුන් දැයේ

115. සාහිතකමට වියරණ පිළිවෙතට කෙළේ
“කවි පව් වැණුම” රසවාහිණියක් ම කෙළේ
“සිදත් සඟරයෙන්” වියරණ එළිය කෙළේ
කෝතැන පලාබත්ගල වූ නිසයි හෙළේ

116. “පලාබත්ගලැ”යි කීවෝ ගම්මු පුදා
විදුමිණ -විදු එළිය ලැබුවෝ බොහෝ එදා
යතිවරු – පඬිවරුන් පතල ව නැණැස සදා
දුන්නේ එ තැන “පින්බිම” වූ නිසයි බෙදා

117. විදුමිණ – විදු එළිය අද දක්නට නැත්තේ
වැඩ ඇති පත්-පුවත් කිසිවක් පල නැත්තේ
යතිවරු – ඍෂිවරුන් අරණය හැර ඇත්තේ
“මුදලට – බලයට ද තේ රස” තැන ගත්තේ

(මතු සම්බන්ධයි.)