ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සබයට එනු මැනවි සුව බල ලැබ ජැක්සන්

සබයට එනු මැනවි සුව බල ලැබ ජැක්සන්

රාජකීය පණ්ඩිත පනාමුරේ තපස්සී හිමි - ලන්ඩනය
2022-September

නෙක ලෙස කලා ලෝකය තුළ දා ඇක්ෂන්
පෑයුරු විකුම් මතකය තුළ ඇත උස්සන්
වෙනසක් නැතිව යළි තම හැකියා වස්සන්
සබයට එනු මැනවි සුව බල ලැබ ජැක්සන්

සිහිවෙයි විවිධ ලෙස පානා ලද විස්කම්
පෙර පින් බලෙනි ලැබුවේ ඔබ මේ දස්කම්
බාධක එන්නෙ නොබලා සැම මිටි උස්කම්
වේවා සුවය සපිරී පින්වල හිස්කම්

එක එක ලෙසින් ලක්වැසි සැමගෙම සිතෙහී
ඔබ ගැන නැගුණු දුක දැකගත හැක වතෙහී
සැමදෙන සුව පතති රදවා සිත මෙතෙහී
එම සෙත් වලින් ලෙඩ දුරු වේවා ගතෙහී

ඔබ ගැන ප්‍රිය නොවන කිසිවෙකු වෙත සතුරු
පෙර තිබුණි නම් සිතිවිල්ලක් පස මිතුරු
අමතක කර දමා නොම කරගෙන ඉතුරු
සෙත සුව පතති රැක මිනිසත්දම උතුරු

සයුරක් කියා සිතුවොත් මුළු කලාවම
ඔබ තල්මසෙකි පිහිනූ සැම කොනේහිම
තිදෙනෙක් තවත් නම ඇති ඔබ සමාගම
කලතා සයුර පිහිනති ඔබ විලාසෙම

සිරිලක කලාවට කළ මෙහෙවර අසම
බැහැ අගයන්ට වදනින් සිතුවත් කොහොම
ඉන් ලද පිනම ඇති සැනසෙන්නට සිතම
සුව බල ලබා යනු මැන නිවසට හෙටම

ඉඳ ඉඳ සුහද ලෙස හැම හදකම පැහැද
විඳ විඳ සුවඳ මන බැඳ දරු කැළ බිරිඳ
සොඳ සොඳ පබඳ කර නෙක නිමැවුම් නොමද
බැඳ බැඳ සැපද දුන් ඔබ සුවවෙයි සබඳ