ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සබන් එපා..පියරු එපා…

සබන් එපා..පියරු එපා…

වෛද්‍ය නිලූෂි වීරප්පෙරුම
2022-February

සුමුදු සබන් සුවද පියරු ගෙනත් දෙන්ට කාසි කොයින්
තාත්තෙකුගෙ හිත මෙලෙකයි- සසැලෙයි කිරි කවඩි හඬින්
කාසිත් නැති ඉල්ලන්නට කෙනෙකුත් නැති නුඹේ අතින්
සබන් එපා පියරු එපා -ගෙදර දුරයි පරෙස්සමෙන්

සිල්ගත් සුසිල් සිත් අහලක- නැති හැටි දුක හිතෙන තැනක්
පන්සිල් පද රකිනු කැපයි- නුඹ බිම දණ වැටුනු තැනක්
එපා නුඹට මතු මතුවට දැනෙන්ට කිරි සුවද දුකක්
අච්චුව බරයි අසරණ අපට-මරණය වෙද සැනසිල්ලක්

රුදුරු උනුන් අත අත දැක දරුවන් සිහි උනාදෝ
උන් කිරි සිනා මුව දකින්ට -හයියක් හිත කොහේදෝ
දරුදුක මහමෙරකි -කිරිකැටි බිලිදුන් ඒ දනීදෝ
ලේ කිරි නුදුන් මුත් පියවරු මතු මතු බුදු නොවේදෝ