ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සඳ මැනික

සඳ මැනික

වෛද්‍ය තිලින වැලිවිට - හැරෝ , එංගලන්තය
2024-February

සදවතිය මගෙ මැණික
හිත නුඹයි සොයන්නේ
මාසෙටම ටික දොහයි
හරියකට දකින්නේ

වළාකුළු ඇයිද නුඹ
සඳ මැණික වහන්නේ
නුඹත් ඇය සිපගන්න
වගේ මග බලන්නේ

අමාවකදාට මට
මහ දුකක් දැනෙන්නේ
සඳ මැණික නැති නිසයි
පාළුවෙන් තැවෙන්නේ

නෙත් කැල්ම තමා නුඹෙ
තරැ වගේ පේන්නේ
සඳ මැණික නැති දාට
තරැයි තනි රකින්නේ

සඳ මැණික ඇයි හිරුට
හරි සැරයි කියන්නේ
ආදරේ ගින්නෙනුයි
මාත් මේ දැවෙන්නේ

සුදු මුහුන දැක ගන්න
මාත් ලොබ බදින්නෙ
මම එද්දි නුඹ යද්දි
කොහොම පෙම් කරන්නේ

රළු පරලු හිත් වලත්
ආදරේ තියෙන්නේ
සඳ මැණික රැවුවාට
මම ආදරෙයිනේ

Photo by ; Javardh