ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සන්ධිපාද මිතුරා

සන්ධිපාද මිතුරා

ලාල් හෑගොඩ  
2024-July

දැන් තෙමසක්
සයනය මත
උඩුබැල්ලෙන් සිටිමි

කෝ මාගේ සන්ධිපාද මිතුරා
දිගුපාද තව දිගු කරමින් යන
නැතිමුත් හොරයක්
හොර ගමනක වාගේ යන
මගේ ආදර්ශවත් මිතුරා

ලොව පළමු එඬේරා වගේ
අලක් මුලක් සොයමින්
දඩයමක් හඹා නොයමින්
ගොදුරු දැල වෙත කැඳවා
සෙමින් එකිනෙකා බුදිනා
මා ආදර්ශවත් මිතුරා

අනුභවයත්
මෙවුන්දමත් පමණකින් සෑහී
ජීවිතය සැහැල්ලුවෙන් ගෙවනා
ගෙයක් දොරක් නැති
ජීවිතය වාගේම
සැහැල්ලු සිරුරෙන් ද සිටිනා

නිව්ටන් ගේ කීමට
වෑයමින් පිටුපාමින්
පාද පත්ලේ
ක්‍රම විදියක් දරනා
ඔබ කොයිබද
මගේ සන්ධිපාද මිතුරා!

පහයි විස්සා කාව්‍ය සංග්‍රහයෙන් 2024