ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සදා නොවෙනස්

සදා නොවෙනස්

නුවන් තොටවත්ත
2021-September

පරණ පොත් හල් අතර
ඉඳ හිටක සරන විට
බොහෝ පොත් මුණ ගැසෙයි
අපරාජිත ප්‍රේමයන් ගැන

මුල් පිටුව කෙලවරක
නිතර දක්නට ලැබෙන
නොමැකෙනා ලෙස ලියූ
අත් අකුරු දෙපෙලක් ය

“මීට සදා නොවෙනස්..”

යටින් ඇති පේලියේ
මකන්නට නොහැකියෙන්
සොයන්නට බැරි ලෙසින්
කුරුටු ගෑ නමක් ඇති