ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සත්‍ය සැමදා කුරුසියේ

සත්‍ය සැමදා කුරුසියේ

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2024-April

හෝසන්නා හෝසන්නා කියූ උන්මයි වටවෙලා

කීවෙ කුරුසිය ඇණ ගසව් යැයි යද්දි සතියක් ගතවෙලා

සේදුමුත් අත තීන්දුව දී වැරදි බව දැන එකහෙලා

හෙරෝද්ලා නැහැ ගියේ එල්ලුම් ගහට නීතිය යටවෙලා

බරබ්බස්ලා ජුදාස්ලා හෙම ලබා නිදහස හිනැහිලා

සිටින ලෝකෙක සත්‍යයයි බිළිවුණේ කවදත් කොටුවෙලා

එදත් නායක පූජකයො රැළ සිටියෙ බලයට ලොබවෙලා

වගෙයි අදටත් දනා හැමවිට ගියේ රැල්ලට රැවටිලා

අයුක්තිය හා අසාධාරණෙ දැක දැකත් හිඳ නැවතිලා

මඩින විට අනෙ අපෝ කියමින් නොගොස් එරෙහිව නැගිටලා

නොසිට යුතු වග තවත් නිහඬව අන්ධ බිහිරිව ගොළුවෙලා

සමිඳු ජේසුන් කියා දුන්නේ කුරුසියක් මත බිලිවෙලා

අදත් කවදත් එකම දේමයි වෙන්නෙ ලොව යන කැරකිලා

ගෙනත් වධදී මරණ එක නැහැ වෙනස් හරි උන් බලබලා

කොතෙක් පෙනුනත් මෙයයි වියයුතු වෙනවගක් නෑ සිදුවෙලා

ජේසු කුරුසියෙ දැනුත් එල්ලී වේදනාවෙන් මිරිකිලා