ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සක සක සැක

සක සක සැක

වජිර ජයවර්ධන
2023-October

සැකය කියන්නෙම
වයිරසයක්
පැටව් දමමින් බෝවෙන
කොරෝනාවක්
කතා කරන්න බැරි වෙන
උඟුර ගොළු වෙන
දෑස තෙත් වෙන
මරණ බය ඇතිවෙන
කොටින්ම උන් හිටි
තැනද අහිමි වෙන
මාරාන්තික වයිරසයක්

බලන්නේ බත
පේන්නෙ හොද්ද
බෙදන්න ගියත්
දැනෙන්නෙ අමුතුවට
අත ඇල්ලුවත්
ඒකත් ඉතිං හරහට
බැලුවත් වැරදි
නොබැලුවොත්
ඊටත් වඩා වැරදි
සක සක උපාසක
දෙක දෙක ගණං හදන
අමුතුම එකකි
සැකය.