ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ශ්‍රී ලංකාව ද මේ……..

ශ්‍රී ලංකාව ද මේ……..

ආරි ලියනගේ - ඉතාලිය
2022-April

නින්දට යන්නේ පෝලිම් වල දුක් විඳලා
දකින සිහින පෝලිමේ සිදු දේ මැවිලා
අලුයම අවදියෙන් අද පෝලිම හිතිලා
දිනචරියාවෙ කොටසක් පෝලිම වීලා.

විදුලිය නැතිව දවසට පැය තුන හතර
ජන ජීවිතය දැන් උඩුකුරු වෙයි නිතර
ටීවී එකේ වැදි බණ දොඩනා අතර
ජනයා හාමතේ පාරට බැස නිතර.

කැවිලි පිහන්නට උදුනට ගෑස් නැතී
නෑගම් යන්න වාහනයට තෙලුත් නැතී
අහස උසට බඩු මිල වැඩි වෙලා ඇතී
අවුරුදු කුමරි නුඹ නාවට කමක් නැතී.

කලේ හොඳට මම මිස වෙන කවුරුන්ද
මලේ බලන් අද රටමොන අවුලක් ද
රටත් බංකොළොත් කෑවේ කවුරුන් ද
ජනයා අසති නුඹලට තවමත් සැප ද.