ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වෙසක් සඳ

වෙසක් සඳ

ලයනල් ගමගේ ඌරුමුත්ත
2023-May

යහ කම් මිනිස් කම් මතුවන වෙසක් සඳ
දන් සිල් භාවනා පැතිරෙන වෙසක් සඳ
සනරාමර සමිඳු සමරන වෙසක් සඳ
ගම රට එළිය වේ වැඩිය ම වෙසක් සඳ

තුරු ලිය මලින් විසිතුරු වෙන වෙසක් සඳ
සිරි පද වැඳ සිඹින පැහැබර වෙසක් සඳ
ලොව්තුරු බුදු බණට ගැලපෙන වෙසක් සඳ
හැම සඳකට ම වැඩියෙන් හොඳ වෙසක් සඳ

සරල ව සැහැල්ලු ව හිනැහෙන වෙසක් සඳ
සහජීවනය හා සාමයෙ වෙසක් සඳ
කවි සිත පුබුදුවන නැළවෙන වෙසක් සඳ
මට ඔබ සිටින තැන නිවනකි වෙසක් සඳ