ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වෙලාවකට, ගූගල් මැප්…!

වෙලාවකට, ගූගල් මැප්…!

දක්ෂිණී සාවිත්‍රි ප්‍රනාන්දු ද සිල්වා - දෙහිවල
2024-April

තාක්ෂණය දිනෙන් දිනම දියුණු වෙනවලූ…
සූක්ෂමව වැඩ කෙරුමට උදව් දෙනවලූ…
තීක්ෂණව යොදවා ගෙන හඳට යනවලූ…
ඒක්ෂණයකින් වැරදී බැටත් කනවලූ…

අප ඉස්සර පාර හෙව්වෙ සිතියම් බලලා…
එපමණ දුක් නොවිඳින්නට පහසුව සොයලා…
සැපවත් ලෙස ගමන් යන්න මගකිය කියලා…
උපදව ඇති “ගූගල් මැප්” ෆෝනෙට දමලා…

යන්න ඕන තැන දැමුවම, පාර පෙන්නලා…
මෙන්න මෙහෙම යන්න කියා එයින් දන්නලා…
දුන්න උපදෙසුත් පිලිපැදි අයව ගෙන්නලා…
කන්න දීපු කෑමලු මේ, යසට අන්දලා..!