ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වෙනස් දවසක්

වෙනස් දවසක්

කපිල කුමාර කාලිංග
2022-June

සයුර ද උස් රළ
නොනගයි
නිහඬව අසා සිටී
තුරුණු පෙළ නගන
මහ ගොස

කවුඩන් ද නිහඬය
පහන් කණු මත
හඬ නගන තුරුණන් දෙස
බලා සිටී නිහඬව

තුඟු පිළිම අවටැති
ඉවත බලා කිම?
කළ වැරදි සිහිවදෝ
පසුතැවිලි හැඟීමෙන්

ශෝකී අඳුරු අහස් කුස
දිව යයි විදුලි එළියක්
නැගෙයි අකුණක හඬක්
දොරගුළු වැසී ගිය මැදුරක
කවුළු තිරයක් අස
බියෙන් සළිත මුහුණක් .

22/05/01