ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වෙනස්කම් නැති වෙනස් සිතුවිල්ලක්

වෙනස්කම් නැති වෙනස් සිතුවිල්ලක්

ශ්‍රියානි උඩගංගොඩ - මහනුවර
2023-February

කැලෑ මල් වුවාට වැට ඉමේ පිපුණු
පැහැය හා හැඩය තුල වෙනස කිම දැනුණු
මිහිතලෙන් හිරු රැසින් අවැසි දේ ලැබුණු
හැඩට පිපි මලක් නම් මලක් සේ දකිනු

ගම් ගොඩේ නගරයේ තැනින් තැන පිපුණු
ලපටි මල් කැකුළු වැනි දරු පැටවූ සිටිනු
කිරි හිනා පිපෙන කළ මුව පුරා පෙරුණු
කිම වෙනස් වූ සිතින් නෙත් බැලුම් හෙලනු

මිහිතලේ හැම කොනක පෙති හෙමින් පිපුණු
කැකුළු මල් පෙති මතැති සුමුදු බව රකිනු
ලපටි මුදු හිත් පුරාඇදී බෙදුම් ඉරි මකනු
එක ගසක පිපුණු මල් ලෙස සුවද විදිනු