ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

විලි රැහැනට ඉකි ගැසුනා

විලි රැහැනට ඉකි ගැසුනා

එස් එල් සෙනෙහෙධීර - ලෙච්වර්ත් - එක්සත් රාජධානිය
2022-February

20/01/2022 එළිදැක්වුණු ”නව සඳේ පායන්” කාව්‍ය සංග්‍රහයෙන්