ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

විරහ රහ

විරහ රහ

චතුරි වික්‍රමාරච්චි - එක්සත් ජනපදය
2021-January

ගලා යන ගං කොමලි සුන්දර සිනහා පාමින් මා දිහා
බලා සැනසුන මාහද සුන්දර මතකයක
සුසුමෙක බහා
හෙලා මා එදවස විරහවක කඳුළු ගංගාවක මහා
බලා සැනසෙමි කොමලියේ ගං එදා විරහව දැන් රහා

සොදුරු සිහිනෙක සතපවා මා දැනුණු සෙනෙහස හරි හුරු
නුඹෙන් ලද ප්‍රේමයට පෙම් කළ මගෙ හද
නැගි දුක්දුරු
කරනු වෙනුවට ජිවිතය නී රසම බැව්
පස කළයුරු
නපුරු ඔබෙ සිත කියා දුන්නා විරහවේ රහ අපූරු

බිඳුනු සිත් රන් කවි ලියා මීවිතක් සේ
සුවපත් කළා
විරහවෙන් මහ කාලිදාසයෝ රහට පෙම් පුවතක් කළා
සේකරගෙ පන්හිඳේ තුඬඟින් විරහ රහ
ඔසුවක් කළා
මමත් මගෙ හිත විරහවට පෙම්බැදන්
රස කවියක් කළා…

22-12-2020